μηχανή αυτόματης πώλησης

Αυτόματη μηχανή πώλησης, αυτοματοποιημένες λιανικές μηχανές πώλησης, Αυτοματοποιημένη μηχανή πώλησης.