μηχανές πώλησης συνήθειας

Προσαρμοσμένη μηχανή πώλησης, κατασκευασθείσα επί παραγγελία μηχανή πώλησης, επί παραγγελία μηχανή πώλησης.